Blog Image

Repetitieblog

Repetities van Encore

OP dit blog kun je lezen wat we op de repetitie geoefend hebben en welke bijzonderheden over die avond te vertellen valt.

Donderdag 7 oktober 2021

Uncategorised Posted on 20 Oct, 2021 11:12

Nog voordat de repetitie begint, zit de stemming er al goed in. Onze dirigent, Bram, speelt heel virtuoos Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben … Dat komt mogelijk, omdat er ook vanavond weer een zanger terugkeert na het lange COVID-reces. Een mooier welkom is dan nauwelijks voorstelbaar. Maar al snel haalt onze dirigent Encore bij de les. Hij zet in met een toonladder C-kleine terts. Het koor zet de eerste twee noten goed in en slaat vervolgens bij de derde noot verkeerd af. Bram legt uit dat we wel mooi zingen, maar dat we meer een toonladder C-grote terts zingen. En vervolgens legt hij geduldig het verschil uit. Met de opgedane kennis blijkt Encore in staat om de juiste toonladder alsnog uit te voeren. En vervolgens doet Bram er dan ook nog twee scheppen bovenop. Hij breidt de toonladder verder uit. Eerst met “hahaha” en een heel vrolijk Cumbaja” en daarna met de zin “Heel ingetogen en sober zingen wij samen in oktober”. Voor het gemak krijgen we deze warming-up-oefening op papier uitgereikt.

Hoewel we nog druk zijn om ons repertoire weer onder de knie te krijgen, hebben we toch al zicht op twee kerstoptredens. Het is daarom niet vreemd, dat na elk gezongen lied wordt beoordeeld of het ook voor dat moment geschikt is. Het eerste lied van vanavond is Sonntagsmorgen van Felix Mendelssohn. Na twee regels slaat de dirigent af. Dat de piano vals is, weten we allemaal, maar nu ging er ook iets bij de sopranen mis. Een herstart volgt en met iets meer aandacht voor de dynamiek klinkt dit lied klinkt als vanouds. Bij Veni jesu blijken de tenoren niet de juiste toon te pakken. Bram werkt aan de zuiverheid en plaatst de hoge stemmen aan de ene kant en de lage stemmen aan de andere kant van de zaal. En dan is het een kwestie van elkaar toezingen. Volgens Bram is de tekst niet al te moeilijk, dus de bladmuziek kan ook wel even weg. En dan gaan we “individueel zingen”, dat wil zeggen dat alle sopranen, tenoren, alten en bassen door elkaar staan. Nu is het belangrijk om de eigen partij te kennen en goed te luisteren naar elkaar. En Encore kan dat.

De spanning stijgt als we in de gebruikelijke opstelling The Pasture gaan zingen. Bram is blij verrast, als hij hoort hoeveel we al kennen. Wel klinkt het halfzacht. Onze dirigent vindt, dat we meer aandacht moeten geven aan de crescendo’s en de-crescendo’s. Moeten, want Bram heeft zo zijn best gedaan op het schijven van de muziek. Het is echt een stemmig lied.

Dan zingen we het Ave Maria van Andreas Mussner. Dat doen we zonder soliste en na een korte partij-repetitie om hier en daar wat op te frissen. Na de koffiepauze pakt Bram de draad weer op met het tweede deel. We lopen dan tegen wat hiaten aan, die Bram vakkundig wegpoetst. En als een soort pauzenummer leert Bram de sopranen de solopartij even tussendoor aan. Tot slot zingen we het Ave Maria helemaal en vinden dit lied eigenlijk ook wel passen bij een kerstconcert.

Na al dat oefenen wordt het tijd om nog even lekker iets uit het repertoire te zingen. Dat wordt The Apple, maar wel in een snelle uitvoering. Vervolgens zwijmelen we bij Sunrise Sunset uit Anatevka. Hoewel Bram To life al speelt komen we toch uit bij Tourdion, het meest bijzondere lied uit de koormap. De tekst is geen probleem, het enthousiasme is groot, maar eerlijk is eerlijk. Het klinkt bezopen. Dat is voor een drinklied niet verkeerd.Donderdag 30 september 2021

Uncategorised Posted on 20 Oct, 2021 10:33

Als een soort rondtoerend circus is Encore nu neergestreken net over de grens van Heemstede. Ons onderkomen is een gedempte gymzaal vol paapse tinten. Met zicht op het klimrek en de bok krijgt het woord “warming-up” een wat andere betekenis. Onze dirigent laat zich dit keer niet gaan en bespaart ons de ochtendgymnastiekdeuntjes. Integendeel, hij wil dat we de toonladder met “halleluja” gebonden zingen en laat vervolgens ook nog een vrolijke variant op ons los.

Zodra de stemming erin zit en het koor zuiver klinkt, wordt het tijd om de pianotoetsen te beroeren. Met de touche van Bram is helemaal niets mis, maar de piano klinkt …..  nou ja, gewoon vals. Zolang dat alleen de piano betreft, maken Bram en het koor er maar geen probleem van. We gaan van start met As long as I have music , een echte tranentrekker die ondanks de droge akoestiek goed klinkt.  Het Veni Jesu dat er op volgt, gaat op een paar verkeerde inzetjes bijna helemaal goed. Zingen is net als zwemmen, schaatsen en dansen. Je kan het een tijd niet hebben gedaan, maar je verleert het niet!

Vervolgens studeren we op The Pasture. Bram veronderstelt dat we twee weken hebben geoefend, maar na een paar regels zingen, spat deze droom uiteen. Het prachtige voorspel bracht de zangers van Encore eigenlijk al in verwarring. Op zo’n moment wrijft onze dirigent zich in de handen, hij veert op en roept blij, dat hij gelukkig niet voor niets is gekomen. En om te zorgen dat wij de moed niet verliezen, deelt hij ons verheugd mee dat hij gelukkig nog veel herkent. Vooral de tekst dus. De heren beginnen en Bram raadt aan om een rustig tempo aan te houden, diep in te ademen en in één adem te zingen. Als droegen de heren poëzie voor aan de dames. En zo zingen we het ook zonder tekst en oefenen de inzetten, zodat de melodielijn perfect doorloopt. Bram kneedt en boetseert en vergeet ook de dynamiek niet. Met de crescendo’s en decrescendo’s worden de punten op de “i” gezet. En zo is het een stemmig lied geworden met veel klankkleur.

Zodra de koffiepauze voorbij is, zijn er een paar korte mededelingen van het bestuur. Daarna kondigt onze dirigent Nichts, soll uns scheiden aan. Er is nog veel blijven hangen, maar eerlijk is eerlijk. Er zitten ook wat foutjes in.  Heel snel behoort het eerste deel weer tot de parate kennis. Dat doet Bram de vraag stellen: “Hoe zit het met le petit Messe Solenelle van Joseph Concone?” Welnu, het Kyrië lijkt er nog op. Onze dirigent wordt altijd vrolijk van deze mis en het verrast niet dat hij met de The RaggleTaggle Gypsy verder wil. Hier blijkt de begeleidende “Ha-ha-partij” heel lastig. Het is zoeken naar de juist toonhoogte.

Bij Tonight en Somewhere uit Westside Story blijkt de piano vals en eerlijk gezegd Encore gaat daar in mee. Gelukkig valt het niet zo op.

De uitsmijter van de avond wordt Thats Amore. Het klinkt gezellig en vrolijk, maar vooral unisono. De tweedestem blijkt verdwenen. Dat is een aandachtspuntje voor een volgende keer. Dan zingen we weer in deze paarse gymzaal. Passende kleding lijkt gewenst!.Donderdag 16 september 2021

Uncategorised Posted on 20 Oct, 2021 09:52

Vanavond zingen we voor de derde keer in Hillegom, maar dit keer in een andere, minder galmende ruimte. Een terugkeer naar Heemstede is aanstaande, tenslotte is Encore een koor uit Heemstede. is een ruimte met een beetje ontstemde piano. Onze dirigent kan dat aan, zolang het koor maar niet vals zing. Want dat is pas echt erg.

 .

De opwarming begint zodra de stempartijen naar zin van Bram staan opgesteld. De stemming komt er meteen al in, als Bram de toonladders uitbreid met “halleluja”. We bereiken een hoogtepunt  met het zinnetje “Hou toch eens op met dat ge-emmer. Zing en wees blij, het is september”. Dat gunnen we onze dirigent wel.

Al snel zijn de stembanden op temperatuur en zingen we een stemmig Down by the Sally Gardens. Onze dirigent kijkt tevreden, maar werkt aan kwaliteit. En dus doen we het eerste couplet nog een keer. “A capella” dus. De ruimte heeft een zogenaamde droge akoestiek en dat maakt dat we alles goed horen. We horen de goede dingen en de fouten, we horen elkaar. Het komt de zuiverheid alleen maar ten goede. Nu we zon goed op dreef zijn en haakt onze dirigent met Beyond the sea aan. Dit lied klinkt mooi en ingetogen. Anderhalf jaar op non-actief laat zijn sporen na, maar zo te beluisteren komen we langzamerhand weer op het niveau waar Encore in maart 2020 geëindigd is.

Vorige week waren we druk in de weer met het instuderen van een nieuw lied. Nu is het de vraag, wat we nog weten van het meerstemmige The Pasture. Partij voor partij zingen we door en Bram bouw het hele lied weer regel voor regel op. Met begeleiding (inclusief voorspel) is het alleen nog een kwestie van op het juiste moment invallen. Tellen helpt ons daarbij.

Na de koffiepauze pakt Bram opnieuw The Pasture op. De derde partij wordt nogal divers gezongen en dat is reden om de heren nog even onder handen te nemen. Met een aanwijzing om het vooral “gebonden” te zingen, doen we nu het eerste en het tweede couplet. En zowaar, het lied begint er op te lijken.

De avond vordert gestaag en het wordt tijd om de “bekende stukken” uit ons repertoire te zingen. Vol goede moed begint onze dirigent aan Da Pacem Domine van Robert Führer. Een lied dat we voor de Coronapauze hebben gezongen. Bram speelt het voor, maar er zijn maar weinig Encorianen, die een blijk van herkenning geven. Bram legt het opzij en grijpt het Ave Maria van Andrea Mussner. En dan blijkt onze soliste (sopraan) helaas niet aanwezig en dus gaat dit lied ook niet door. Bram, onvermoeibaar, doet een heel uitdagend voorstel aan de dames: Sound the trumpet van Henri Purcell. De sopranen en alten pakken de handschoen op. De trompetjes schetteren nog niet helemaal; zoals eerder gezegd hebben we vanavond een “droge” akoestiek. Veni Jesu gaat veel beter en klinkt als vanouds. En ook The Apple, een folksong, zingen we prachtig. Met de Tonight uit “Westside Story” besluiten we de avond. Met een goed gevoel, omdat we gelukkig nog heel veel noten en teksten kennen.Donderdag 9 september 2021

Uncategorised Posted on 20 Oct, 2021 09:47

Voor de tweede keer zingen we op onze tijdelijke locatie in Hillegom …. aan zee. Het ruisen van het ventilatiesysteem vormt een soort grondtoon. Maar het voelt goed en het geeft ons vertrouwen.

Aangezien er geen mededelingen zijn van het bestuur, vangt Bram met de warming-up aan. We maken toonladders met “dom, dom” en “halleluja”. En om het nog iets ingewikkelder te maken, besluit onze dirigent tot een tweestemmige en later zelfs tot een driestemmige canon. Zodra de stembanden op temperatuur zijn, opent Bram de repetitieavond met Let us wander. Verbazingwekkend zoals Bram de diep verstopte noten en tekst bij ons weer te voorschijn weet te halen.

Maar het draait bij zingen niet alleen om de noten. Een lied moet ook op de juiste manier worden gebracht. Met de aanwijzing om niet te hakkelen en vloeiender te zingen, doen we een tweede poging. Die klinkt aanmerkelijk vlotter en vrolijker.

Een volgende tophit dient zich aan, als Sonntagmorgen van Felix Mendelssohn op de lessenaar verschijnt. Het is allemaal een kwestie van even ophalen uit het geheugen. En dan mag natuurlijk ook het mooie Tjèbè Pojiem niet ontbreken. In de huidige ruimte is de akoestiek iets “droger”. Misschien vinden we later nog wel een gang of trappenhuis waar we heerlijk kunnen galmen.

Dan is het tijd om de studie op te pakken. Vorige week hebben we gewerkt aan The Pasture (unisono). Bram rakelt het lied weer even op en leert vervolgens de meerstemmige versie aan. Partij voor partij passeert de revue. Stap voor stap bouwt Bram het lied op. En dan is het wel zaak om het moment van invallen goed in de gaten te houden.

Na een korte pauze, die toch iets langer duurde, pakken we de draad weer op. Bram is tevreden en plakt er vervolgens een mooi voorspel aan vast. En dan zingen we, zo goed en zo kwaad als het gaat, het eerst couplet helemaal. Dol enthousiast volgt Bram dan met het tweede couplet, maar dat blijkt nog een brug te ver. Want iedere stempartij heeft zo zijn eigen interpretatie.

Het einde van de avond nadert en er is nog tijd om in het rijke repertoire van Encore te duiken. Lead met Lord klinkt prachtig en blijkt tot verrassing van Bram ook nog een tweede couplet te hebben. En na een herstart kwam Tourdion goed uit de verf. Zelfs Bram vond dat het goed “bezopen” klonk. En dat is wel passend bij een Middeleeuws drinklied! De avond zit er op en we hebben lekker gezongen. Eigenlijk krijgen we de slag al aardig te pakken.Donderdag 2 september 2021

Uncategorised Posted on 20 Oct, 2021 09:41

We zijn er bijna …….

Na een gedwongen stop zingen we vanavond voor het eerst weer sinds maart 2020. Dat doen we niet op onze vertrouwde plek, maar op een tijdelijke locatie in Hillegom. En daar zijn we heel blij mee. Want gezien de huidige situatie zingen we liever in een grote hoge ruimte voorzien van een uitstekend ventilatiesysteem. Toegegeven, we hebben ons vaak gehinderd gevoeld door zoemende apparaten, maar nu bezorgt het geruis ons een geruststellend  gevoel. Ieder koorlid is verteld, wat de regels en afspraken zijn. Vanwege vakanties is Encore vanavond nog niet voltallig.

Na een welkomstwoord en wat huishoudelijke mededelingen gaan we van start. Bram, onze dirigent,  is heel benieuwd hoe Encore na al die maanden zal klinken. Wij natuurlijk ook. We warmen op met drie eenvoudige toonladders. Op anderhalve meter afstand, in een vreemde ruimte met een andere akoestiek zingen de Encorianen heel voorzichtig. Volgens het protocol mogen we namelijk niet hard zingen. Gelukkig constateert Bram, dat het met de zuiverheid wel goed zit. Als “beloning” mogen we nog een toonladdertje doen.

En dan eindelijk …. na vijftig weken opbeurende koorberichten klinkt het Beyond the sea. Al na twee regels slaat Bram af. Scherp als altijd merkt hij op, dat we het niet als een sinterklaasliedje mogen zingen. Na de herstart kijkt Bram meer tevreden. Er wordt “a capella” gezongen. Eerst een couplet voor de heren, dan één voor de dames en daarna één gezamenlijk. Tenslotte begeleidt Bram het laatste couplet op de piano, voor zover hij zich de partij kan herinneren. Want Bram heeft de bladmuziek er vanavond niet bij. Bij As long as I have music is de herenpartij nauwelijks hoorbaar. Bram nodigt de heren uit om als groep (op anderhalve meter) vooraan te komen staan en dat geeft een beter resultaat.

Na Down by the Sally Gardens studeren we het nieuwe lied The Pasture in. Als het koor onzeker is, is Bram juist op zijn best. Hij lepelt het lied eerst unisono erin en is scherp op de komma’s. Dan wordt het pauze. Tijd om even wat te drinken en te kletsen. Want in de afgelopen anderhalf jaar heeft een ieder van ons veel meegemaakt.

Na de koffie pakt Bram The Pasture weer op en laat Encore het hele lied “a capella” zingen. En met succes. We zijn het studeren gelukkig niet verleerd! Dit lied is huiswerk voor de volgende week, want dan zullen we in de meerstemmige versie duiken. Over duiken gesproken. Wat weten we nog van de hoogtepunten van ons repertoire? We zingen Cantate Domino, Stay with me en The Apple. Gelukkig is het er allemaal nog, maar we moeten duidelijk weer aan de klank werken. Bij Veni Jesu rafelt de laatste regel een beetje, maar ook dat komt met een paar weken wel goed. Het laatste lied is Castles in the air en dat komt redelijk uit de verf. En dan is de repetitieavond al weer voorbij.

De kop is er af; Encore leeft weer. Het voelt vertrouwd en toch is het anders Maar dat komt met een paar weken wel goed. En dan zijn we er weer helemaal!